Air Plus

Duše s delším dechem

- Vyšší zadržování vzduchu díky vysokému podílu čisté butylové pryže

- Větší ochrana proti propíchnutí díky přibližně o 70% větší tloušťce stěny

- 100% recyklovatelnost